Välkommen att bekanta dig med min verksamhet!

 

Jag erbjuder lösningsinriktad terapi med betoning på människans egna resurser.

Jag är utexaminerad  kortterapeut från Helsingin Psykoterapiainstituutti. Jag är också utbildad erfarenhetsexpert. Mitt specialkunnande ligger i att stöda beroendesjukas anhöriga.

NYTT: Gratis diskussion varje torsdag kl 14.00 – 14.45! Ring vardagar kl. 12-13 för att boka en tid, tfn: 0505601416

Kamratstödsgrupper, läs mer om dem här. 

 

Addiktion, det vill säga beroende:

Vi kan bli beroende av nästan vad som helst: alkohol, narkotika, cigaretter, mat, förmågan att vara utan mat, socker, hasardspel, motion, pengar och så vidare.

Föremålet för addiktionen är oväsentligt. Den bakomliggande orsaken som döljs eller förnekas genom beteendet är mycket viktigare.

Att bli nykter eller tillfriskna betyder att man blir medveten om de djupare frågor som addiktionen skymde. Det gäller att möta, acceptera och ta till sitt hjärta alla delar av sig själv som varit förlorade och förbjudna.

Också de närstående till någon som lider av ett beroende behöver kunskap om och stöd i att bemöta människan/situationerna.

 

Mitt sätt att jobba :

Jag antecknar några ord under våra diskussioner. Jag rapporterar ingenstans om våra diskussioner.
Om du vill kan vi promenera under samtalet. Jag ställer frågor som får dig att se på ditt problem ur andra synvinklar, och hjälper dig att hitta lösningar till det.